به نظر شما مطالب ارائه شده در کانال تلگرام و اینستاگرام ما چگونه است؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

سایر:

                                                                                                                                                     

 

کسب رتبه اول و پیشرو بودن جزئی جدایی ناپذیر از اهداف و باورهای بنده است، در این راه بدون توجه به حقوق مشتریان، ذینفعان و جامعه، آینده ای پایدار را نمی توان ترسیم نمود. بدیهی است ارائه محصولات و خدماتی با کیفیت به وسیله بهره گیری از تکنولوژی های نوین همراه با انضباط، صداقت، دقت، سرعت و کوشش در راه کسب روزی حلال امکان پذیر است.

 پیشرو بودن در کسب  و کار بدون شناخت و تامین نیازهای مشتریان، سایر ذینفعان و رقابتی سالم مبتنی بر ارزش ها    با رقیبان امکان پذیر نمی باشد. ما بر این باوریم رابطه ای مبتنی بر برد-برد بسازیم تا ضمن حصول یک آرامش قلبی، بقاء خود به خودی شرکت را تضمین نماییم.

در راه رسیدن به اهداف تنها شایستگی کافی نیست بلکه سیستمی متشکل از شایستگان که به ارزش های والای انسانی و فنی معتقد و وفادارند، حصول نتیجه را امکان پذیر می نماید.

همچنین بر این اعتقاد هستیم که پویایی یک سیستم بدون توجه به صیانت از سرمایه های انسانی، توسعه آموزش، فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت پرسنل امکان پذیر نخواهد بود.

بدیهی است در راه رسیدن به اهدافمان فراز و نشیب هایی خواهیم داشت لذا چابکی و پویایی را ویژگی الزامی سیستم دانسته، از همین رو اعتقاد داریم بازنگری و تغییر رویکردهای مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف امری ضروری است.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  مهرداد منصور گرکانی - مدیرعامل