به نظر شما مطالب ارائه شده در کانال تلگرام و اینستاگرام ما چگونه است؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

سایر:

مشاوره در انتخاب دستگاه

انتخاب صحیح تناژ دستگاه امری مهم و اساسی در تولید موفق می باشد، که دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند:

  • مصرف بهینه انـرژی
  • افزایش طول عمر دستگاه
  • دستیابی به تیراژ مورد انتظار
  • کیفیت مطلوب قطعات تولیـدی
  • حذف هزینه اضافی ناشی از انتخاب دستگاه با ظرفیت بیش از حد نیاز

روش سنتی انتخاب دستگاه و سیلندر ماردون، عموما برمبنای وزن قطعه و ابعاد قالب می باشد که در اکثر موارد به تنهایی مشخص کننده تناژ بهینه و مورد نیاز دستگاه برای تولید قطعه نمی باشد، در این روش موارد بسیار مهم و تاثیر گذاری از قبیل مشخصات ابعادی قطعه (شامل ضخامت دیواره ها، سطح مصور در قالب، طول مسیر تزریق)، شرایط مواد مذاب (نظیر دما، ویسکوزیته و...)، نوع راهگاه ها و شرایط قالب ( نظیر دمای بدنه، سیستم خنک کننده و ...) در نظر گرفته نمی شوند.

از سوی دیگر تکیه بر استفاده از روش سنتی می تواند خطراتی از قبیل تحمیل بار اضافی به دستگاه و قالب، افت کیفیت قطعات تولیدی (نظیر بروز اشکالاتی مانند پلیسه، پر نشدن قالب، پلیسه، تغییر رنگ، چسبیدن قطعه به قالب، پر نشدن قالب، فرورفتگی، تابیدگی، خط جوش، وجود رگه، حبس هوا) را در برداشته باشد.

 

شرکت نکو بهینه ماشین با بهره گیری از روش های نوین علمی و با بکارگیری » تکنیک شبیه سازی تزریق پلاستیک  «، اقدام به ارائه مشاوره در انتخاب بهینه دستگاه برای مشتریان می نماید.

مزایای استفاده از این تکنیک عبارتند از:

تعیین دقیق تناژ دستگاه

تعیین سیلندر ماردون مناسب

محاسبه و پیشنهاد پارامترهای عملکردی دستگاه ( نظیر فشار تزریق، دمای قالب، زمان سیکل، و...)

تعیین تیراژ قطعه در روز

ارائه راهکارهای عملی پیرامون رفع عیوب در تزریق و قطعه

مشاوره در قالبسازی (نظیر تعیین تعداد کویته، نوع و تعداد راهگاه ها، مقدار انقباض حجمی قطعه و ...)

 

مشتریان محترم جهت بهره گیری از خدمات فوق، لازم است نوع مواد را مشخص و مدل 3 بعدی، نقشه قطعه و یا خود قطعه را ارائه نمایند.